Om RE:PUBLIC

Tidningen med en ny touch – Re:public återöppnar!

Så mycket medier och ändå är de viktiga reportagen om vår samtid sällsynta. Hur kunde verkligheten drunkna i informationsflödet?

Re:public är en ung och nyskapande reportagetidning som rör sig i gränslandet mellan samhälle och kultur, Sverige och världen. Istället för krönikor och essäer lägger vi fokus på det dokumentära berättandet. Vi söker alltid perspektiven och historierna som ligger utanför nyhetsströmmen. Det är en form av journalistik som är både krävande och kostsam att producera, eftersom det kräver tid, närvaro på plats och en ifrågasättande blick. I stort sett allt material i Re:public är unikt.