Nooshi Dadgostar med grå bakgrund

Några frågor om Nooshi Dadgostar

Vem är Nooshi Dadgostar?

Nooshi Dadgostar är en svensk politiker och riksdagsledamot sedan 2014. Hon föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm, Sverige, och är även en skådespelerska känd för sina roller i Val (Partiledare), P4 Extra och Gomorron. Hon är aktiv på sociala medieplattformar som Instagram och Facebook, där hon har över 73,8 000 följare på Instagram och får kontakt med människor på Facebook.

Nooshi Dadgostar är en passionerad förespråkare för sociala rättvisa frågor, efter att ha valts till vice ordförande i Vänsterpartiet 2018 till 2020. Hon har även varit involverad i olika evenemang som Kvinnomarschen i Stockholm 2017.

Nooshi Dadgostar är en inspirerande figur som har ägnat sitt liv åt att göra skillnad genom politik och aktivism. Hennes arbete har gett henne erkännande både nationellt och internationellt, och många ser upp till henne som ett exempel på vad som kan uppnås när man lägger sitt hjärta i något de tror på.

Hur lång är Nooshi Dadgostar?

Nooshi Dadgostar föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Hon 

Vilka är Nooshi Dadgostars föräldrar?

Nooshi Dadgostar är en svensk politiker som växte upp i Göteborg. Hennes föräldrar flydde från Iran till Sverige på 1980-talet för att undkomma förföljelse. De har aldrig avslöjat sina namn, men de har gett Nooshi styrka och inspiration att kämpa för rättvisa. Hon studerade juridik vid Stockholms universitet och blev ledare för Vänsterpartiet 2021.

Var kommer Nooshi Dadgostar ifrån?

Nooshi Dadgostar kommer från Iran. Hon föddes 1985 på en flyktingförläggning i skånska Perstorp, där hennes föräldrar hade flytt undan politisk förföljelse. Nooshi växte upp i Göteborg, men bor nu i Stockholm.

Hur såg Nooshi Dadgostars uppväxt ut?

Nooshi Dadgostars uppväxt var präglad av hennes föräldrars flykt från Iran på 1980-talet, då de sökte skydd undan förföljelse. Nooshi växte upp i en miljö där hennes föräldrar stod starka mot rasism och diskriminering, vilket gav henne en djup insikt om maktstrukturer och sociala orättvisor. Detta har haft stor inverkan på hennes politiska karriär, då hon ofta tar upp frågor som rör jämställdhet, maktbalans och solidaritet. Nooshi har även engagerat sig aktivt i att stödja olika minoritetsgrupper i Sverige, samt att belysa de utmaningar som möter dem.

Har Nooshi Dadgostar hållit tal i riksdagen?

Nooshi Dadgostar har hållit tal i riksdagen flera gånger. Som ledamot av Sveriges riksdag har hon deltagit i debatter, motioner och interpellationer. Hon har även hållit tal inför viktiga omröstningar som till exempel den om EUs återhämtningsfond.

Nooshi Dadgostar blev partiledare för Vänsterpartiet i oktober 2020 och har sedan dess varit en central figur inom svensk politik. Hon har bland annat höll ett tal inför måndagens statsministeromröstning, där hon lanserade ett nytt begrepp som uppfattades som ovanligt inom politiken – en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag.

Vad tycker Nooshi Dadgostar om Nato?

Nooshi Dadgostar, ledare för Vänsterpartiet, är emot ett svenskt Natomedlemskap. Hon menar att militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för Sverige. Hon anser att analysen av riskerna med ett Natomedlemskap är för tunn och saknar konsekvensanalyser. Nooshi Dadgostar viker inte en tum när det gäller Nato och hon tycker att hotbilden mot Sverige kan öka om vi går med i Nato. Hon tror inte heller att ett Natomedlemskap kommer trygga svenska folket.

Även om Nooshi Dadgostar står fast vid sin opposition mot Natomedlemskap, stänger hon inte dörren för samarbeten med Nato. Hon har dock sagt att Sverige måste folkomrösta om eventuellt inträde i Nato och att det är en mycket viktig fråga som folket måste få säga vad de tycker om. Nooshi Dadgostar har också sagt att den nuvarande riksdagen inte har mandat att ta beslutet om Natointräde, men hon ser inga problem med partiets fortsatta motstånd mot Nato om de skulle bli inbjudna till en majoritetsregering.

Sammanfattningsvis tycker Nooshi Dadgostar att Sverige borde undvika ett Natomedlemskap och istället hålla sig till militär alliansfrihet som den bästa grunden för en självständig utrikespolitik.

Hur ser Nooshi Dadgostars CV ut?

Nooshi Dadgostar har en imponerande CV som innehåller ett gymnasieexamen från Schillerska gymnasiet i Göteborg, samt studier på juristprogrammet vid Stockholms universitet mellan 2009 och 2015. Hon har även haft anställningar som vårdbiträde i Göteborg. Nooshi Dadgostar har även erfarenhet från filmindustrin, där hon medverkade i filmer som Val (Partiledare) (1982), P4 Extra (2005) och Gomorron (1992).

Vad har Nooshi Dadgostar för utbildning?

Nooshi Dadgostar har en utbildning i juridik från Stockholms universitet. Hon började studera vid universitetet 2015, men valde att inte fullfölja kursen. Nooshi är nu ledare för Vänsterpartiet och tjänstgörande riksdagsledamot.

Hon växte upp i Göteborg och har haft ett stort intresse för politik sedan unga år. Nooshis politiska engagemang har lett till att hon nu är den yngsta partiledaren någonsin i Sverige.

Nooshi använde sin talstund på Almedalen för att prata om vad hennes parti ser som reformer inom utbildningssystemet, såsom att förbjuda skolor från att göra vinst. Hon har även talat om behovet av att stötta det svenska välfärdssystemet.

Nooshi Dadgostar är ett bra exempel på hur man kan ta sig fram med ambition och hårt arbete, trots att man inte fullföljt sin utbildning.